dissabte, 27 d’abril de 2019

Jornada d'Inclusió Digital a Lleida

CATINDjove a estat una de les experiències escollides per participar en la VIII Jornada d'Inclusió Digital que s'ha dut a terme a Lleida.
L'experiència educativa CATINDjove va assolir diferents graus d'inclusió:

 1. Va aconseguir que fos possible per un institut de les Garrigues el poder participar en la fira d'Educaió més important del món, BETT Londres
 2. Fou capaç d'incloure els nens i nenes de l'Escola Sirena Primary School en el món digital amb l'aportació de mòbils i tauletes per poder estudiar a aprendre
 3. Gràcies a la inclusió de tots els 19 alumnes, la suma fou capaç d'obtenir el resultats esmentats anteriorment.

dimecres, 24 d’abril de 2019

"Competències: un joc de profes", una eina per ajudar en el treball per competències.

Les competències digitals tenen l'encant que han de cohesionar els claustres, han de fomentar l'esperit de treball en equip i han de permetre la creació de sinèrgies de treball, pel simple fet de ser transversals. Aquest fou el motiu que dos anys ençà em va empènyer a aprendre com poder gestionar-les i, sobretot, com associar-les a l'alumne enlloc del curs o grup classe.
Totes les eines que he vist fins ara són uns full de càlcul que simplement varien en la seva quantitat de fulls, de cel·les i de complexitat.  Des del meu humil punt de vista, cap d'aquest models pensa en el demà i que serà el que el nou professorat del curs vinent sabrà sobre aquest alumne o alumna. Serà competent? Ho serà d'una competència, d'un contingut clau, d'un indicador, en algun nivell, seguit alguns paràmetres concrets o simplement veurem AE, AN, AS o NA? Sincerament penso que només veurem aquests binomis de lletres que significaran molt poca cosa del bagatge digital que porta l'alumnat fins al moment.
El meu camí va ser buscar, en primer lloc, una eina que permetés posar a l'alumne en el centre de tot plegat i que avaluació rere avaluació o resultat rere resultat s'anés afegint al seu expedient tot el que anava aprenent, superant, o sent competent al llarg de la seva etapa formativa (ESO). Aquesta eina escollida fou el moodle (veure article per més informació).
A l'Institut de les Borges Blanques, vàrem començar un pla de formació que havia d'apropar aquesta novedosa manera de treballar a un grup de professorat engrescat (equip impulsor) en les reunions voluntàries dels dimarts a la tarda en les sessions de CO-working a l'aulABP. La bona rebuda i resposta per part d'aquest grup de 12 companys i companyes va fer pensar en anar al pas següent que és, ni més ni menys, presentar-ho als caps de departament.

Semblava que la millor manera era fer un taller on, el professorat, tingués l'oportunitat de jugar i aprendre al mateix temps. D'aquí surt el joc: "COMPETÈNCIES: un joc de profes" que ara us presento.

La idea del joc és molt senzilla. Un grup d'experts posen a prova a un candidat o candidata per veure si poden fer que assoleixi en quatre etapes arribar al nivell Rubí, màxim nivell que pot tenir aquest candidat. Depèn del jurat i del candidat, per suposat, el que assoleixi aquest nivell o es quedi en nivells inferiors.
El tauler on es juga té un format que indueix a pensar que hi ha correlacions clares entre la part dreta, on hi ha l'esmicolament màxim, i la part esquerra que és on es va recollint tot seguint unes "normes".


Amb tots aquest elements només falten les proves competencials que, en forma de fitxes, ha d'anar escollint el candidat per anar avançant en el joc. El joc es desenvolupa en grups de 3 proves. Al final de les tres proves, el jurat pot decidir, o no, proposar una prova extra en aquells casos en els qual el candidat no ha assolit superar. 
El jurat disposa d'un gomet verd (assoliment) i altres que utilitzarà en funció del nombre de proves que decideixi ofertar al candidat o candidata per assolir la prova en cas de fallar-la.
Acabades les 4 rondes, i les possibles proves extra el candidat o candidata verifica quin estat el seu estatus final seguint el full: Què he aconseguit?


Aquesta dinàmica permet al professorat participant entendre conceptes com:
 1. Marc de competències: tauler on es veu clarament com les dimensions es subdivideixen en competències, aquestes en continguts clau que tenen uns indicadors i poden graduar-se en nivells.
 2. Pla d'aprenentatge: una combinació dels camins anteriors que permetrien a l'alumnat assolir un conjunt d'ítems en una determinada etapa/curs.
 3. Assoliment de les competències fins ara. Entre una etapa del joc i l'altra, el jurat pot veure quins indicadors/nivells té assolit el candidat i actuar en conseqüència. (Seria l'aspecte més novedós del sistema d'avaluació proposat amb el moodle, en respecte a tots els altres mètodes que fan servir el full de càlcul)
 4. Intents per assolir l'indicador/nivell: un verd per quan ho assoleixi tenint en compte que una prova només es pot assolir una vegada i un cop assolida queda a l'expedient del jugador (alumne) per sempre. El nombre de gomets taronja dependrà de cada professor/equip docent/claustre ja que una mateixa prova pot ser plantejada per diferent professorat.
 5. Recuperació: concepte que no existeix sinó que es canvia per nombre de vegades que se li proposa a l'alumnat alguna tasca per assolir ser competent en aquest aspecte.
 6. Rúbrica d'avaluació de l'alumnat: és el mateix alumnat al final de l'etapa, o al final d'un determinat pla d'aprenentatge (pot ser per cursos), que s'autoavalua o és co-avalua amb un company de classe, si cal.
 7. Activitats competencials: les anomenades fitxes del joc son les proves que ha de preparar el professorat per l'alumnat per tal de que demostrin la seva competència en alguns dels ítems plantejats. Realment aquesta és la feina principal del professorat, juntament amb la correcció de les mateixes, és clar!
 8. Portfolio digital de l'alumnat: totes les activitats que ha dut a terme fins al moment present. En el joc seria el conjunt d'estris que hi ha dins de la bossa.
De tota la resta ja se n'encarrega el MOODLE i la feina feta amb anterioritat d'esmicolar les competències, definir les normes d'assoliment, i .... (veure article anterior)
M'ho descuidava! El mateix es pot fer amb totes les matèries de l'ESO i llavors sí que l'alumnat tindria un seguiment personalitzat. En parlarem en un altre article.


dimecres, 28 de novembre de 2018

DE-construint les competències digitals

Aquest curs ja serà obligatori que l'alumnat sigui avaluat de les competències digitals. Si avaluar-lo per competències dins de cada matèria ja té la seva dificultat, fer-ho de forma transversal, encara en dificulta més el procés.
A mena de pilotatge, al llarg del curs passat, la matèria d'informàtica de 4t d'ESO ja va ser avaluada competencialment. Aquest any, tot un equip vol seguir treballant en l'avaluació competencial de la competència digital.
Fer noves programacions a partir de les competències, no és pas un repte fàcil pel professorat. De tota manera, aquestes programacions, ja siguin de curs o de les diferents unitats didàctiques, veuran la llum. El que no és tan clar és si aquesta llum arribarà a l'alumnat. Però el que encara és més rellevant quan parlem de competències de cicle -d’ESO en aquest cas- és si hi haurà una continuïtat entre els resultats competencials d'aquest curs i els propers. Vull dir que d'alguna manera s'ha d'anar recollint si l'alumnat assoleix les competències a partir dels continguts clau, que estan graduats en diferents nivells, indicadors i ..... bufffff!

Tot plegat fa que el problema real comenci un cop ens pensàvem que havíem acabat la feina, després del lliurament de les programacions.
Quan jo em vaig plantejar com encarar l'ensenyament de forma competencial, i a més poder fer-ne una avaluació detallada i que de forma senzilla i automàtica donés prou retroacció a l'alumnat per saber en què li faltava insistir per tal d'assolir les competències, vaig veure que tenia un problema, un gran problema.

Segurament el fet de ser enginyer agrònom i venir de pagès, em va fer pensar en “què és ser competent, per exemple, en recol·lectar cereals en una àrea determinada?”. La vida ens diu que el més competent és aquell pagès que treu més benefici per Ha, sembla senzilla la retroacció de la vida. Amb tot no diu, als que no han estat competents, on han de millorar. Segurament aquest és l’aspecte més important del camí que ha de portar a aquest jove pagès, i al nostre alumnat, a la competència.
Vaig entendre que hi ha molts factors que afectarien la collita final, i fins i tot el preu. En el cas escolar, serien els diferents continguts clau. Preparar la terra seria com atendre els diferents nivells, gradacions, indicadors i... però l'important és que l'aprenent hauria de ser competent en aquestes "subcompetències/indicadors" per poder assolir la competència final. Sembla previsible que si el seu tutor, en el meu cas el pare, et posa a prova de forma activa, en cadascuna de les subcompetències/indicadors, llavors el contingut clau en qüestió cada cop el tens més assolit. La suma de totes les subcompetències o indicadors, farà que assoleixis el màxim rendiment per Ha, no? I per suposat que el grau d'assoliment vindrà donat per un o un altre nivell d'assoliment de cada indicador.
Si aquestes correlacions agrícoles de fets creieu que són certes llavors tirem endavant.


Abans però voldria fer un incís en allò que en diem MOODLE. Tothom que treballi amb les darreres versions de MOODLE sabrà, sense cap mena de dubte, que va molt més enllà de tasques, fòrums, enllaços i qualificacions. Les darreres versions de MOODLE incorporen la possibilitat de tenir associat a cada usuari tot el seu historial educatiu, tots els seus assoliments didàctics..., dit d'una altra forma, totes les seves competències. Interessant eina per ajudar-nos, no?
El gràfic adjunt mostra que el camí "verd" es fa a partir de l'esmicolament de les competències seguint el currículum del departament, mentre que el retorn pel camí "groc" es fa de forma automatitzada amb el MOODLE.Imagineu-vos que hem estat
capaços d'esmicolar les 11 competències digitals exhaustivament indicant de forma clara què volem que l'alumnat assoleixi en cadascuna. En el cas de l'exemple seria el nivell incial d'edició de documents de text.

Arribats en aquest punt ja seria una qüestió de coordinació pedagògica suggerir un camí que permeti a l'alumnat avançar en l'adquisició de les competències. Aquest camí serien els diferents plans d'aprenentatge que podrien ser per cursos o cicles, adaptats i, per suposat, el pla d'aprenentatge que inclouria tota l'ESO i és el que l'alumnat ha d'assolir en acabar-la.
 
Amb tota aquesta feina de DE-construcció de les competències digitals i la creació dels plans d'aprenentatge hem aconseguit que el professorat pugui dedicar-se únicament al que sap fer perfectament: ensenyar i avaluar. Llavors el professorat només ha d'enllaçar cada activitat dins dels seus cursos de MOODLE amb un subcontingut/indicador i validar-lo quan compleixi els criteris que ja s'han definit prèviament (esmicolament exhaustiu) i, molt important, que l'alumnat coneix abans de realitzar la tasca competencial.

Al llarg de l'ESO l'alumnat va superant tot un seguit d'activitats programades per cada departament en funció del que diu l'Annex 4: Relació entre els continguts clau de l’àmbit digital amb els altres àmbits curriculars. Tota aquesta informació es va recollint, de forma automatitzada, dins del marc de competències del Moodle. Aquest recull permet a l'alumnat anar assolint continguts que estan per sobre degut al disseny previ. La definició es faria, com es veu en la figura, atenent primer a quins departaments tindrien la funció d'ensenyar en tipus C "Estudi i ús" i quan altres departaments/matèries haurien validat activitats que afecten el mateix subcontingut clau/indicador, tipus A "Coneixement implícit" i tipus B "Aprenentatge per l'ús". La subcompetència exemplificada en la imatge, estaria assolida quan les matèries de català i castellà ho haurien validat, i com a mínim, dues matèries més haurien fet el mateix.

Treballar d'aquesta manera és del tot transparent i garanteix un seguiment personalitzat de cada alumne.
Aquest seguiment personalitzat arriba al seu punt màxim quan és l'alumnat qui sap en cada moment en què és competent i en què ha de millorar. L'habilitat del professorat d’anar posant tasques en què l'alumnat pugui anar assolint els subcontinguts clau/indicadors al llarg del curs, facilita la consecució de les competències per part de l’alumnat i elimina la necessitat de recuperacions, siguin de setembre o de juny.
L'avaluació es converteix clarament en una eina formativa i el MOODLE, en l'eina que connecta la feina de tot el professorat respecte de cada alumne. Realment, al final de l'etapa de l'ESO, l'expedient de l'alumnat recollirà tot el que ha fet, les evidències d'aprenentatge, i els continguts clau que ha assolit. La superació de les competències porta implícit el coneixement dels continguts clau; llavors, si aquests estan agrupats correctament, al final de l'etapa l'alumnat i la seva família podran veure el grau de competència. Segurament és un informe prou personalitzat per tal que la família i l'alumne tinguin clar on s’ha de millorar, si és el cas, i en quins aspectes s’és totalment competent.

Ja voldria aquell pagès tenir un informe com aquest per tal de veure quin ha estat el motiu de la seva poca collita aquest any, sempre que no hi hagi hagut problemes meteorològics!
Penseu que aquest alumne ha assolit els subcontiguts d'aquest pla d'aprenentatge? Creieu que ell/a mateix és capaç d’avaluar-se amb NA, AS, AN o AE? Jo crec que sí, sempre i quan abans tingui una rúbrica de com posar-se la nota final en funció de l'assoliment de cadascun dels subcontinguts clau. Ara sí que hem compartit amb l'alumnat una gran part de la seva avaluació.

dimarts, 8 de maig de 2018

Cloenda del sisè projecte Europeu de l'INS Josep Vallverdú


Entre el dijous 3 i el dilluns 7 de maig, ha tingut lloc a les Borges Blanques la darrera trobada internacional del projecte ERASMUS + anomenat SICTEC. Professorat provinent d’Alemanya (2), Finlàndia (2), Itàlia (2) i un de Dinamarca van treballar en les conclusions del projecte. El divendres pel matí fou el dia de retrobament entre tot l’alumnat que ha participat en el projecte i el professorat amb qui van conviure durant 6 dies en alguna de les trobades internacionals. Aquest retrobament fou a l'aulABP que és on tot aquest projecte es va gestar. A la tarda varen compartir amb 27 educadors i educadores que volen fer aquest tipus de projectes o el professorat interessat en el canvi metodològic, un taller sobre com treballar per projectes de forma eficient. El projecte fou en anglès i el van dur a terme el professor Alemany, Jens Dietzsch i el coordinador del projecte F. Solans. “10 TIPS for a succesful meeting” fou el títol del taller i que va desgranar el destil·lat de 10 punts. 

Han estat tres anys de treball en posar en comú noves metodologies d’aprenentatge per seguir dotant al participant de noves eines per millorar la seva pràctica didàctica, com ja ho estan fent a l’aulABP de les Borges Blanques on la forma de treball està molt lluny de la classe magistral i dels exàmens al final de la unitat didàctica. El treball competencial ha estat al centre del projecte i ha permès recopilar, i adaptar, les bones pràctiques dels diferents països a les realitats de cada soci participant.

El grup de professorat, set internacionals i tres catalans va allotjar-se en una casa rural. Aquest allotjament, juntament amb les visites a la Vinya dels Artistes i al centre d’interpretació de la Guerra Civil a l’antic molí d’oli de Cal Gineret, va permetre als visitant apropar-los a la cultura i tradicions catalanes. De totes maneres alguns d’ells ja ho coneixien ja que l’INS Josep Vallverdú porta treballant en projecte Europeus des de l’any 2001 i hi ha socis actuals que varen començar a col·laborar l’any 2004. Aquest projecte ha estat el setè projecte Europeu de l’Institut, que consolida l’aposta per aquest tipus d’activitats a nivell de centre, i dels quals sempre n’ha estat coordinador i aquesta coordinació ha recaigut en el professor F. Solans. “F. Solans reconeix que ha estat un treball ingent el passar al davant d’aquest projectes amb molts sacrificis personals i familiars però la satisfacció de poder aportar noves eines i metodologies al nostre INS ho compensa amb escreix i l’aulABP n’és la mostra evident d’aquest resultat final. Per suposat que a nivell individual han estat més de 300 alumnes Garriguencs que han tingut l’oportunitat de conèixer i conviure amb companys d’altres països d’Europa, compartir casa seva i posar en valor l'anglès, i tot amb la tecnologia i les TIC com a principal eix motor” 
La continuïtat d’aquests projectes, de gran acceptació per la comunitat escolar, està garantida deguda al magnífic resultat de SICTEC (actual projecte) i l’encert en la línia de treball: el canvi metodològic. Han sorgit alguns spin-off d’aquest projecte, fills que seran estirats per seguir avançant el la creació d’una xarxa de centres, amb l’INS Josep Vallverdú en un dels seus vèrtex, per tal de millorar la qualitat dels docents que hi prenen part, i finalment el que és més important, la millora de les habilitats de l’alumnat que hi pren part.


divendres, 4 de maig de 2018

SICTEC, an European project based in ICT

When in 2015 we apply for en ERASMUS+ project our idea was to learn from our European colleagues new ways to use efficiently ICT during our teaching. Three years of sharing among us many hours, activities, examples and experiences we succeeded in having a layout for preparing and carrying on a good international students meeting. Once we were familiar with the methodology, and the steps to follow, we realized that a class project could follow the same
pattern. We did and it works.

Here you have the presentation used for the SICTEC workshop called Successful meeting in an ERASMUS+ KA2 action, tools and tips, held in INS Josep Lladonosa in the frame of "Pla de formació permanent de l'XTEC".
In this document you can find longer explanation of this 10 TIPS


If you want the whole information about the project and all the activities carried on you can visit the project WEBSITE.

dimarts, 24 d’abril de 2018

Quan ens creiem el treball per competències.

Fer que l'alumnat sigui competent està esdevenint una de les preocupacions de la societat, de l'administració educativa i també del professorat que vol ajustar la seva feina al que necessitarà l'alumnat en el seu futur. El passat desembre, des de l'aulABP, i en la matèria d'informàtica es va decidir fer una aposta total per posar a l'alumnat en un context totalment competencial. Calia demostrar que eren competents i competentes en la creació de contingut audiovisual, concretament en el guionatge, gravació i edició de vídeo. Aprofitant la 1a Mostra de videocàpsules “Joves i entorns digitals” organitzat per la delegació territorial a Lleida de la federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC) i l'observatori Lleida pantalles, es va encoratjar a l'alumnat a que hi prengués part. Tota la informació que se'ls hi va proporcionar va ser l'enllaç a les bases de la mostra. Amb aquesta informació i l'acompanyament del professor a l'aula van utilitzar eines digitals per la creació del guió (googledocs), gravació i edició de vídeo, edició de d'audio. Després de diferents trobades presencials van poder tenir tot el material gravat per poder-lo editar. Arribar a acords en la música de fons, el tipus de lletra o fins i tot el tema escollit pel vídeo van ser inconvenients que els van acompanyar en el seu procés d'aprenentatge. Al final de tot van haver d'estar pendents de complir tots els requisits de les bases i poder enviar en temps i forma el vídeo acabat. Fins aquest punt seria considerada una activitat d'aula significativa per ser competents en la creació de material audiovisual. De totes maneres la vida ens avalua constantment i avui a la Jornada d'entorns familiars i dispositius digitals, duta a terme a la Universitat de Lleida – Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, dos dels tres equips participants hi han pres part, han estat seleccionats per la mostra. Al final el grup d'alumnes: Pol Triquell, Guillem Paris, Vinyet Solans, Joel Mateus i Jordi Bosch han aconseguit ser guanyadors del concurs. Com a professor és un plaer el veure que el que aprenen a l'aula té sentit i que, des de fora les aules, es valora positivament el treball que fan; tancant i justificant el cercle de la competència. Felicitats a tots els que hi han participat i especialment als guanyadors.
Recull que n'ha fet l'edició digital del SomGarrigues

Si voleu visualitzar com veu aquest grup de joves la relació que tenen amb els dispositius mòbils i aparells digitals que habitualment fan anar, així com la de les persones que els envolten, aquest és el seu vídeo.
divendres, 20 d’abril de 2018

El projecte digital de l'INS

L'Institut Josep Vallverdú ja f anys que va apostar pel canvi digital. Aquest canvi està comportant la incorporació de noves eines i metodologies. En la presentació es detalla aquest procés i es fa especial èmfasi a la introducció de les tutories digitals com a darrer pas per la introducció efectiva dels Chromebooks.


dissabte, 7 d’abril de 2018

divendres, 9 de març de 2018

Treballem, UN any sencer, en el dia de la dona.

Després de l'èxit del dia de la dona d'ahir, des de l'INS hem decidit allargar-lo durant tot l'any. Un grup de 5 professores i un professor hem engegat un projecte per tal de conscienciar que la igualtat és possible i necessària entre homes i dones. Les dues Maites, la Núria, la Irene, la Maragda i el Solans fa temps que treballem en un projecte utilitzant eines digitals sobre aquest tema. L'objectiu del projecte, a més de l'esmentat de treballar per la igualtat de gènere, "Objectiu 5 de les Nacions Unides", és millorar l'educació utilitzant les noves tecnologies. Ambdós formen part dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015. En aquest projecte anomenat "IGUALS = iguals; TREBALLEM x la IGUALTAT", l'eina escollida és la realitat augmentada. El projecte es fa visible avui, un dia després del dia de la dona, per demostrar amb fets, que la solució a aquest problema no són les imprescindibles grans manifestacions, sinó l'educació i aquí és on entrem nosaltres. Al llarg dels propers 12 mesos anirem publicant un pòster que tindrà informació amagada que haureu de descobrir utilitzant l'aplicació BLIPPAR. Aquests 12 pòsters formaran part d'una galeria física a l'institut per donar a conèixer el projecte i treballar per la solució. De forma conjunta s'utilitzaran les xarxes socials per difondre els pòsters i fer partícep a tothom en la reflexió a aquest, que molts consideren, el problema que afecta a més gent del nostre planeta. Ajudan'ns participant-hi i difonent-lo. #ambTUseremIGUALS

Si ens vols ajudar i participar us expliquem com fer-ho.
 • Descarrega't l'APP el teu smartphone
 • Obre l'aplicació i ves a ajustos on podràs entrar un codi. Entra el codi del dia de la dona 8032018
 • Ara ja pots enfocar al pòster que hi ha en aquesta pàgina i veure si et sorprèn què hi veus i com ho veus.
 • Si t'ha agradat i ens vols ajudar comparteix-ho a les teves xarxes socials i etiqueta-ho amb #ambTUseremIGUALSdimecres, 7 de març de 2018

A Lleida hi eSTEM molt posats, i posades, és clar!

Aconseguir que més de 70 docents entre primària i secundària se sentin motivats per invertir 7 tardes a formar-se en el món STEM no és casualitat i es fruit del treball que molts companys i companyes han anat fent al llarg dels darrers anys.
En aquesta entrada us deixo la informació que he personalitzat pel nostre grup de Lleida, a partir dels continguts STEM elaborats per l'equip que ho està coordinant tot des de Barcelona i que té el material recollit en aquest moodle.

Activitat STEM com a mostra utilitzada en la V Jornada CTM-STEM del dia 19 d'abril